k.ú.: 778711 - Kundratice u Přimdy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561151 - Přimda NUTS5 CZ0327561151
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 31 1722210
zahrada 49 31280
travní p. 70 574374
lesní poz 50 821898
vodní pl. nádrž umělá 6 8410
vodní pl. tok přirozený 4 3320
vodní pl. tok umělý 10 8422
zast. pl. zbořeniště 2 903
zast. pl. 36 35653
ostat.pl. jiná plocha 24 20643
ostat.pl. manipulační pl. 1 769
ostat.pl. neplodná půda 25 31223
ostat.pl. ostat.komunikace 42 74831
ostat.pl. silnice 2 18521
ostat.pl. zeleň 4 891
Celkem KN 356 3353348
Par. DKM 212 2610570
Par. KMD 144 742778
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 36
LV 51
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.07.2013
S-SK GS 1:2880 1838 09.07.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.09.2020 05:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička