k.ú.: 778699 - Vítov u Velkého Března - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568350 - Velké Březno NUTS5 CZ0427568350
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 111959
zahrada 90 42952
ovoc. sad 6 12431
travní p. 227 552446
lesní poz 53 649859
vodní pl. tok přirozený 3 13840
vodní pl. tok umělý 1 67
zast. pl. společný dvůr 2 1065
zast. pl. zbořeniště 4 1550
zast. pl. 163 19907
ostat.pl. jiná plocha 52 53640
ostat.pl. neplodná půda 51 104865
ostat.pl. ostat.komunikace 32 28617
ostat.pl. pohřeb. 1 726
ostat.pl. silnice 1 10614
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1873
ostat.pl. zeleň 1 1251
Celkem KN 751 1607662
Par. DKM 751 1607662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.e. garáž 40
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 59
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
Celkem BUD 157
byt.z. byt 20
Celkem JED 20
LV 229
spoluvlastník 344

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.03.2000
ZMVM 1:2000 01.10.1986 29.03.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.10.1986 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 23.05.2019 13:53

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.