k.ú.: 778672 - Velké Bílovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584983 - Velké Bílovice NUTS5 CZ0644584983
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 4 5078
orná půda 2929 10818908
vinice 3172 6855546
zahrada 1298 739003
ovoc. sad 656 3820196
travní p. 19 9253
lesní poz les(ne hospodář) 1 2791
lesní poz 1 10799
vodní pl. nádrž umělá 342 380866
vodní pl. rybník 3 3761
vodní pl. tok přirozený 16 65227
vodní pl. tok umělý 22 33466
vodní pl. zamokřená pl. 19 68244
zast. pl. společný dvůr 35 17792
zast. pl. zbořeniště 82 13602
zast. pl. 2631 753192
ostat.pl. dobývací prost. 1 273
ostat.pl. jiná plocha 534 353272
ostat.pl. manipulační pl. 388 200416
ostat.pl. neplodná půda 39 54690
ostat.pl. ostat.komunikace 893 856299
ostat.pl. pohřeb. 5 9325
ostat.pl. silnice 18 112981
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 29519
ostat.pl. zeleň 158 519804
Celkem KN 13276 25734303
Par. DKM 13276 25734303
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 948
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 11
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 329
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 10
č.p. výroba 17
č.p. zem.stav 11
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 412
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 95
č.e. ubyt.zař 11
č.e. víceúčel 8
č.e. výroba 7
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 9
bez čp/če garáž 91
bez čp/če jiná st. 283
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 27
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 84
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 2466
byt.z. byt 81
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 13
Celkem JED 97
LV 3494
spoluvlastník 5089

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.05.2012 1:1000 24.05.2012 *) Z-5630/2012-704
DKM 1:1000 01.08.2011 Z-8018/2011-704
DKM-KPÚ 05.05.2011 1:1000 19.05.2011 *) Z-2900/2011-704
DKM-KPÚ 1:1000 28.02.2011 Z-1792/2011-704, zákres starých KPÚ do DKM
DKM-KPÚ 1:1000 22.02.2011 Z-1585/2010-704, zákres starých KPÚ do DKM
DKM 1:1000 20.12.2010 Z-9300/2010-704
DKM-KPÚ 1:1000 06.05.2008 Z-9191/2008-704, zákres do DKM
DKM-KPÚ 20.12.2006 1:1000 24.04.2007 *) Z-2427/2007-704
DKM-KPÚ 26.12.2006 1:1000 12.04.2007 *) Z-1657/2007-704
DKM-KPÚ 1:1000 14.11.2006 Z-9775/2006-704, zákres do DKM
DKM-KPÚ 26.05.2004 1:1000 01.11.2006 *) Z-10993/2004-704
ZMVM 1:2000 01.04.1988 01.08.2011 1.11.1981 1:2000, 1:1000, THM - 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
FÚO 1:1000 11.09.1975 20.12.2010 01.01.1971 1:2000, 1:1000, obnova bude v režimu ZMVM, přesností odpovídá
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.04.1988 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 01.10.2020 07:26

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička