k.ú.: 778648 - Velká Veleň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 88 1130165
zahrada 110 57767
ovoc. sad 5 10324
travní p. 267 1636233
lesní poz 107 603883
vodní pl. tok přirozený 2 9760
zast. pl. zbořeniště 8 1465
zast. pl. 66 19162
ostat.pl. jiná plocha 106 89971
ostat.pl. manipulační pl. 1 279
ostat.pl. neplodná půda 238 291312
ostat.pl. ostat.komunikace 114 89534
ostat.pl. pohřeb. 1 1958
ostat.pl. silnice 1 24019
Celkem KN 1114 3965832
Par. DKM 1114 3965832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 47
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 65
LV 100
spoluvlastník 139

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.11.2002 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 20.07.2019 16:04

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.