k.ú.: 778630 - Velká Skrovnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581101 - Velká Skrovnice NUTS5 CZ0534581101
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 2942481
zahrada 276 193048
travní p. 423 1161038
lesní poz 168 1157353
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. rybník 1 3366
vodní pl. tok přirozený 2 509
vodní pl. tok umělý 1 489
zast. pl. společný dvůr 1 7
zast. pl. zbořeniště 11 2153
zast. pl. 171 54168
ostat.pl. jiná plocha 48 14298
ostat.pl. manipulační pl. 67 23603
ostat.pl. neplodná půda 6 1581
ostat.pl. ostat.komunikace 135 161510
ostat.pl. pohřeb. 1 1592
ostat.pl. silnice 6 25620
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8819
ostat.pl. zeleň 1 1052
Celkem KN 1862 5752928
Par. DKM 1 20
Par. KMD 1861 5752908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 66
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 159
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 198
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.08.2019 13:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.