k.ú.: 778630 - Velká Skrovnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581101 - Velká Skrovnice NUTS5 CZ0534581101
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5313 - Ústí nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 53131 - Ústí nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 537 2942481
zahrada 278 194115
travní p. 424 1158999
lesní poz 168 1157353
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. rybník 1 3366
vodní pl. tok přirozený 7 1299
vodní pl. tok umělý 1 489
zast. pl. společný dvůr 1 7
zast. pl. zbořeniště 11 2153
zast. pl. 170 54070
ostat.pl. jiná plocha 51 14245
ostat.pl. manipulační pl. 66 23462
ostat.pl. neplodná půda 6 1581
ostat.pl. ostat.komunikace 138 161984
ostat.pl. pohřeb. 1 1592
ostat.pl. silnice 6 25620
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8819
ostat.pl. zeleň 1 1052
Celkem KN 1874 5752928
Par. DKM 1 20
Par. KMD 1873 5752908
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 70
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 158
byt.z. byt 6
byt.z. garáž 6
Celkem JED 12
LV 201
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 29.09.2020 16:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička