k.ú.: 778575 - Velká Losenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596981 - Velká Losenice NUTS5 CZ0635596981
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 589 6244331
zahrada 338 202237
ovoc. sad 3 4281
travní p. 491 1561374
lesní poz les s budovou 2 92
lesní poz ostat.komunikace 6 5826
lesní poz 347 2739869
vodní pl. nádrž umělá 9 8053
vodní pl. rybník 50 156288
vodní pl. tok přirozený 6 15740
vodní pl. tok umělý 67 33605
vodní pl. zamokřená pl. 2 2171
zast. pl. zbořeniště 4 856
zast. pl. 521 172289
ostat.pl. dráha 8 108049
ostat.pl. jiná plocha 214 147297
ostat.pl. manipulační pl. 38 94345
ostat.pl. neplodná půda 39 56902
ostat.pl. ostat.komunikace 173 296836
ostat.pl. pohřeb. 2 6742
ostat.pl. silnice 15 144632
ostat.pl. skládka 1 193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1571
ostat.pl. zeleň 46 38002
Celkem KN 2972 12041581
Par. DKM 2972 12041581
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 314
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.used 23
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 59
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 32
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 517
byt.z. byt 32
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 42
LV 615
spoluvlastník 795

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2018
DKM-KPÚ 1:1000 16.12.2015
DKM 1:1000 01.10.2008 část
S-SK GS 1:2880 1838 26.06.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 27.09.2020 05:45

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička