k.ú.: 778567 - Pořežín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596981 - Velká Losenice NUTS5 CZ0635596981
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6115 - Žďár nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61151 - Žďár nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 108 1539032
zahrada 48 29014
travní p. 173 591226
lesní poz 92 513267
vodní pl. nádrž umělá 1 582
vodní pl. rybník 3 11965
vodní pl. tok přirozený 11 22913
vodní pl. zamokřená pl. 7 2671
zast. pl. zbořeniště 3 403
zast. pl. 55 23394
ostat.pl. jiná plocha 57 31435
ostat.pl. manipulační pl. 12 8211
ostat.pl. neplodná půda 49 16930
ostat.pl. ostat.komunikace 42 50201
ostat.pl. silnice 15 18067
ostat.pl. zeleň 1 32
Celkem KN 677 2859343
Par. DKM 100 576544
Par. KMD 577 2282799
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 53
LV 80
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2017
DKM 1:1000 22.12.2010 část
S-SK GS 1:2880 1838 20.06.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 02:18

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.