k.ú.: 778541 - Velká Lhota u Valašského Meziříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 545147 - Velká Lhota NUTS5 CZ0723545147
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7210 - Valašské Meziříčí
Pověřený obecní úřad 72101 - Valašské Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 137 465663
zahrada 144 124799
ovoc. sad 13 34439
travní p. mez, stráň 21 25737
travní p. 853 3119227
lesní poz ostat.komunikace 1 259
lesní poz 358 2551041
vodní pl. nádrž umělá 1 57197
vodní pl. tok přirozený 11 23046
vodní pl. zamokřená pl. 1 79
zast. pl. 411 93846
ostat.pl. jiná plocha 115 56294
ostat.pl. manipulační pl. 16 50275
ostat.pl. neplodná půda 299 266657
ostat.pl. ostat.komunikace 166 130000
ostat.pl. pohřeb. 2 1640
ostat.pl. silnice 145 79954
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 23258
Celkem KN 2715 7103411
Par. DKM 618 697712
Par. KMD 2097 6405699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 118
č.p. tech.vyb 2
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 163
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 48
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 406
LV 460
spoluvlastník 629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.01.2009
KMD 1:1000 13.01.2009
Ins. A 1:1000 01.01.1961 13.01.2009 reambulace r. 1973, část
S-SK ŠS 1:2880 1834 13.01.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 06.12.2019 08:56

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.