k.ú.: 778486 - Velká Kraš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553468 - Velká Kraš NUTS5 CZ0711553468
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 4608903
zahrada 225 162809
travní p. 89 319858
lesní poz 57 3925421
vodní pl. rybník 4 34890
vodní pl. tok přirozený 7 41359
vodní pl. tok umělý 13 19220
vodní pl. zamokřená pl. 4 3203
zast. pl. společný dvůr 5 1315
zast. pl. zbořeniště 38 16960
zast. pl. 194 100392
ostat.pl. dráha 2 42310
ostat.pl. jiná plocha 103 85847
ostat.pl. manipulační pl. 33 59822
ostat.pl. neplodná půda 9 2664
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 337
ostat.pl. ostat.komunikace 109 185881
ostat.pl. silnice 5 39679
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7575
ostat.pl. zeleň 89 214246
Celkem KN 1199 9872691
PK 100 2517988
GP 34 976765
Celkem ZE 134 3494753
Par. DKM 440 5725313
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 116
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 22
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 185
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
Celkem JED 16
LV 216
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.03.2019 1:1000 25.03.2019 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 05/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 19.09.2020 04:49

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.