k.ú.: 778478 - Malá Kraš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553468 - Velká Kraš NUTS5 CZ0711553468
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 1514875
zahrada 85 57504
travní p. 15 76256
lesní poz 55 2310992
vodní pl. nádrž umělá 3 7952
vodní pl. tok přirozený 10 52688
vodní pl. tok umělý 3 664
vodní pl. zamokřená pl. 3 7512
zast. pl. společný dvůr 2 948
zast. pl. zbořeniště 34 12329
zast. pl. 119 24612
ostat.pl. jiná plocha 101 89569
ostat.pl. manipulační pl. 21 15385
ostat.pl. neplodná půda 14 15854
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 609
ostat.pl. ostat.komunikace 59 78225
ostat.pl. silnice 2 8932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 21009
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2007
ostat.pl. zeleň 27 41582
Celkem KN 635 4339504
Par. DKM 195 1801862
Par. KMD 440 2537642
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 118
LV 111
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.02.2016
DKM-KPÚ 19.12.2016 1:1000 19.12.2015 *)
S-SK ŠS 1:2880 1836 18.02.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 20.08.2019 08:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.