k.ú.: 778460 - Hukovice u Velké Kraše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553468 - Velká Kraš NUTS5 CZ0711553468
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1649525
zahrada 87 61805
travní p. 38 169054
lesní poz 15 280828
vodní pl. nádrž umělá 2 1683
vodní pl. tok přirozený 19 17521
vodní pl. tok umělý 2 4780
vodní pl. zamokřená pl. 5 9116
zast. pl. společný dvůr 9 3661
zast. pl. zbořeniště 11 5832
zast. pl. 91 49434
ostat.pl. dráha 6 35408
ostat.pl. jiná plocha 60 46892
ostat.pl. manipulační pl. 23 29441
ostat.pl. neplodná půda 14 4910
ostat.pl. ostat.komunikace 54 39652
ostat.pl. silnice 4 20610
ostat.pl. zeleň 3 2218
Celkem KN 490 2432370
PK 73 318055
GP 174 1563366
Celkem ZE 247 1881421
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 35
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 90
LV 87
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
S-SK ŠS 1:2880 1836


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 16.07.2019 00:41

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.