k.ú.: 778451 - Fojtova Kraš - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 553468 - Velká Kraš NUTS5 CZ0711553468
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 4237095
chmelnice 1 614
zahrada 77 61519
travní p. 33 67928
vodní pl. tok přirozený 7 14357
vodní pl. tok umělý 3 10045
zast. pl. společný dvůr 4 32047
zast. pl. zbořeniště 20 9979
zast. pl. 116 59115
ostat.pl. dráha 3 43728
ostat.pl. jiná plocha 82 80144
ostat.pl. manipulační pl. 35 22999
ostat.pl. neplodná půda 16 9889
ostat.pl. ostat.komunikace 137 47425
ostat.pl. pohřeb. 1 10162
ostat.pl. silnice 23 83742
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1074
ostat.pl. zeleň 11 43279
Celkem KN 892 4835141
Par. KMD 892 4835141
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 108
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 18
LV 143
spoluvlastník 213

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2014
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 18.08.2019 13:21

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.