k.ú.: 778389 - Velká Chyška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39301 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549011 - Velká Chyška NUTS5 CZ0633549011
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 420 4310721
zahrada 191 126412
ovoc. sad 1 5421
travní p. 382 1218973
lesní poz 278 1661224
vodní pl. rybník 16 68450
vodní pl. tok přirozený 53 63586
vodní pl. tok umělý 19 26882
vodní pl. zamokřená pl. 1 168
zast. pl. společný dvůr 2 629
zast. pl. zbořeniště 2 852
zast. pl. 269 111808
ostat.pl. jiná plocha 58 37215
ostat.pl. manipulační pl. 54 73206
ostat.pl. neplodná půda 18 17610
ostat.pl. ostat.komunikace 158 330118
ostat.pl. pohřeb. 1 2221
ostat.pl. silnice 9 39911
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 13643
ostat.pl. zeleň 8 43069
Celkem KN 1947 8152119
EN 6 500
PK 39 50019
GP 27 77008
Celkem ZE 72 127527
Par. DKM 1001 6461023
Par. KMD 309 1279782
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 114
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 237
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 8
Celkem JED 22
LV 260
spoluvlastník 377

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.04.2022
DKM-KPÚ 1:1000 06.08.2020 část extravilánu - pozemková úprava, bez lesních celků
S-SK GS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.08.2022 05:18

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.