k.ú.: 778320 - Malá Hleďsebe - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539279 - Velká Hleďsebe NUTS5 CZ0411539279
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 761743
zahrada 28 15983
travní p. 20 15557
lesní poz 3 7644
vodní pl. nádrž umělá 1 799
vodní pl. tok umělý 3 1179
zast. pl. společný dvůr 1 45
zast. pl. zbořeniště 2 755
zast. pl. 21 7516
ostat.pl. jiná plocha 25 61649
ostat.pl. neplodná půda 1 514
ostat.pl. ostat.komunikace 12 10164
ostat.pl. silnice 1 8337
Celkem KN 171 891885
Par. KMD 171 891885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 1
Celkem BUD 21
LV 37
spoluvlastník 49

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2013
S-SK GS 1:2880 1824 21.10.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 15.07.2020 04:29

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.