k.ú.: 778311 - Klimentov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 539279 - Velká Hleďsebe NUTS5 CZ0411539279
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 100210
zahrada 126 50080
travní p. 75 115829
lesní poz 1 1516
vodní pl. tok umělý 5 7169
zast. pl. společný dvůr 5 392
zast. pl. zbořeniště 14 3150
zast. pl. 304 99839
ostat.pl. jiná plocha 80 535272
ostat.pl. manipulační pl. 9 3056
ostat.pl. neplodná půda 9 9084
ostat.pl. ostat.komunikace 33 61242
ostat.pl. silnice 4 23200
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 48907
Celkem KN 728 1058946
Par. DKM 522 290411
Par. KMD 206 768535
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 111
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.e. garáž 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 108
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 2
Celkem BUD 304
byt.z. byt 114
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 3
obč.z. byt 7
Celkem JED 125
LV 382
spoluvlastník 567

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.09.2013
KMD 1:1000 24.09.2013
THM-V 1:1000 01.01.1968 24.09.2013
S-SK GS 1:2880 1824 24.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 26.09.2020 17:24

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička