k.ú.: 778265 - Karlovka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562891 - Velká Bukovina NUTS5 CZ0421562891
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42021 - Benešov nad Ploučnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 331496
zahrada 92 62461
ovoc. sad 1 940
travní p. 115 217488
lesní poz 21 2067012
vodní pl. nádrž umělá 1 19571
vodní pl. rybník 2 128403
vodní pl. tok přirozený 1 885
vodní pl. tok umělý 11 1179
zast. pl. zbořeniště 20 4942
zast. pl. 68 16860
ostat.pl. jiná plocha 9 4470
ostat.pl. manipulační pl. 1 419
ostat.pl. neplodná půda 16 64562
ostat.pl. ostat.komunikace 31 52754
ostat.pl. silnice 2 32055
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 394
ostat.pl. zeleň 1 327
Celkem KN 426 3006218
Par. DKM 426 3006218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 4
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
Celkem BUD 66
LV 101
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.1999
ZMVM 1:2000 01.11.1981 25.10.1999 1.11.1981 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 19.08.2019 01:42

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.