k.ú.: 778192 - Košíkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596973 - Velká Bíteš NUTS5 CZ0635596973
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 520
orná půda 156 759541
zahrada 103 99117
ovoc. sad 10 54756
travní p. 46 51624
lesní poz 23 4920120
vodní pl. tok přirozený 27 4064
vodní pl. zamokřená pl. 2 2206
zast. pl. společný dvůr 2 2280
zast. pl. 144 76273
ostat.pl. dálnice 1 6704
ostat.pl. jiná plocha 58 30226
ostat.pl. manipulační pl. 24 55042
ostat.pl. neplodná půda 2 9862
ostat.pl. ostat.komunikace 38 50883
ostat.pl. pohřeb. 1 672
ostat.pl. silnice 8 55178
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 958
ostat.pl. zeleň 13 3826
Celkem KN 662 6183852
Par. DKM 662 6183852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 8
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 137
LV 163
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.05.1999
THM-V 1:1000 01.04.1983 31.05.1999
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 10:22

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.