k.ú.: 778150 - Velká nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540439 - Kamýk nad Vltavou NUTS5 CZ020B540439
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 1642599
zahrada 147 67219
travní p. 198 408333
lesní poz les s budovou 4 141
lesní poz 330 1287388
vodní pl. nádrž umělá 7 4347
vodní pl. tok přirozený 13 214121
vodní pl. zamokřená pl. 1 593
zast. pl. 190 46822
ostat.pl. jiná plocha 51 28893
ostat.pl. manipulační pl. 13 25764
ostat.pl. neplodná půda 280 335595
ostat.pl. ostat.komunikace 176 108719
ostat.pl. silnice 3 24561
ostat.pl. zeleň 1 262
Celkem KN 1778 4195357
Par. KMD 1778 4195357
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 17
č.p. rod.rekr 7
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 107
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 191
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 243
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 17:27

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.