k.ú.: 778150 - Velká nad Vltavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540439 - Kamýk nad Vltavou NUTS5 CZ020B540439
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 1643274
zahrada 148 67233
travní p. 196 407065
lesní poz les s budovou 4 141
lesní poz 331 1287597
vodní pl. nádrž umělá 7 4347
vodní pl. tok přirozený 13 214121
vodní pl. zamokřená pl. 1 593
zast. pl. 189 46840
ostat.pl. jiná plocha 51 28750
ostat.pl. manipulační pl. 13 25764
ostat.pl. neplodná půda 278 315681
ostat.pl. ostat.komunikace 172 129287
ostat.pl. silnice 3 24561
ostat.pl. zeleň 1 262
Celkem KN 1770 4195516
Par. KMD 1770 4195516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 8
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 107
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 190
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 245
spoluvlastník 339

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2010
S-SK GS 1:2880 1839 30.07.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.05.2019 21:13

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.