k.ú.: 778117 - Bukvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573353 - Bukvice NUTS5 CZ0522573353
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52071 - Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 2709261
zahrada 121 197663
ovoc. sad 15 52311
travní p. mez, stráň 1 125
travní p. 55 206100
lesní poz ostat.komunikace 10 10342
lesní poz 53 1467559
vodní pl. nádrž přírodní 2 723
vodní pl. nádrž umělá 1 884
vodní pl. rybník 1 7031
vodní pl. tok přirozený 16 24586
vodní pl. zamokřená pl. 10 40446
zast. pl. zbořeniště 4 855
zast. pl. 123 71739
ostat.pl. jiná plocha 66 43913
ostat.pl. manipulační pl. 1 9606
ostat.pl. neplodná půda 20 16531
ostat.pl. ostat.komunikace 84 116640
ostat.pl. silnice 11 39017
ostat.pl. skládka 1 6797
ostat.pl. zeleň 11 11399
Celkem KN 798 5033528
Par. DKM 798 5033528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 4
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 114
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 175
spoluvlastník 231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2018
KMD 1:1000 18.11.2015 18.12.2018
DKM-KPÚ 1:1000 15.08.2013
S-SK GS 1:2880 1842 18.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.09.2020 07:00

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička