k.ú.: 778095 - Sedlečko u Veliše - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530867 - Veliš NUTS5 CZ0201530867
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 35 713912
zahrada 16 13582
ovoc. sad 1 2330
travní p. 58 320750
lesní poz 31 148873
vodní pl. nádrž umělá 1 699
vodní pl. tok umělý 2 1401
vodní pl. zamokřená pl. 2 582
zast. pl. společný dvůr 1 1892
zast. pl. zbořeniště 2 202
zast. pl. 24 9279
ostat.pl. jiná plocha 2 178
ostat.pl. manipulační pl. 1 512
ostat.pl. neplodná půda 37 50127
ostat.pl. ostat.komunikace 34 41003
ostat.pl. zeleň 31 96899
Celkem KN 278 1402221
Par. DKM 201 1322761
Par. KMD 77 79460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. zem.used 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 23
LV 44
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.03.2012 1:1000 22.03.2012 *)
KMD 1:1000 27.10.2011
S-SK GS 1841 05.03.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 20.09.2020 23:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.