k.ú.: 778079 - Nespery - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Benešov email: kp.benesov@cuzk.cz
Tyršova 1902, 25616 Benešov telefon: 317716450 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3201 - Benešov NUTS4 CZ0201
Obec 530867 - Veliš NUTS5 CZ0201530867
Pracoviště 201 - Benešov

Obec s rozšířenou působností 2125 - Vlašim
Pověřený obecní úřad 21251 - Vlašim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 1728784
zahrada 50 60157
travní p. 151 676070
lesní poz ostat.komunikace 1 1382
lesní poz 63 587899
vodní pl. nádrž přírodní 1 309
vodní pl. nádrž umělá 2 1274
vodní pl. rybník 7 23362
vodní pl. tok přirozený 12 6128
vodní pl. zamokřená pl. 5 3587
zast. pl. zbořeniště 1 259
zast. pl. 62 30036
ostat.pl. jiná plocha 8 3829
ostat.pl. manipulační pl. 6 15846
ostat.pl. neplodná půda 76 83300
ostat.pl. ostat.komunikace 58 92607
ostat.pl. silnice 15 30298
Celkem KN 657 3345127
Par. DKM 463 2818306
Par. KMD 194 526821
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. rod.dům 9
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 60
LV 146
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.07.2019
KMD 1:1000 26.10.2010
S-SK GS 1841 26.10.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Benešov.

vypočteno: 18.09.2020 09:24

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.