k.ú.: 778028 - Velíková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585068 - Zlín NUTS5 CZ0724585068
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 392 1347363
zahrada 312 284595
ovoc. sad 2 6328
travní p. 142 208548
lesní poz 128 1411305
vodní pl. tok umělý 4 379
vodní pl. zamokřená pl. 3 1095
zast. pl. společný dvůr 2 1168
zast. pl. zbořeniště 1 201
zast. pl. 290 85142
ostat.pl. jiná plocha 46 16948
ostat.pl. manipulační pl. 49 19326
ostat.pl. neplodná půda 40 18759
ostat.pl. ostat.komunikace 117 67329
ostat.pl. silnice 5 37028
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4072
ostat.pl. zeleň 4 4092
Celkem KN 1539 3513678
Par. DKM 1539 3513678
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 206
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 282
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 485
spoluvlastník 884

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.10.1997 Obnova ZMVM, dokončeno jako DKM
S-SK ŠS 1:2880 1829 27.10.1997 reambulace v roce 1885


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 11.12.2019 02:09

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.