k.ú.: 777943 - Velichov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555703 - Velichov NUTS5 CZ0412555703
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 13 108172
zahrada mez, stráň 1 316
zahrada 300 211296
ovoc. sad 28 166933
travní p. mez, stráň 20 9830
travní p. 217 798046
lesní poz les(ne hospodář) 44 392163
lesní poz 12 33946
vodní pl. nádrž umělá 5 3164
vodní pl. tok přirozený 8 180875
vodní pl. tok umělý 2 52
zast. pl. zbořeniště 7 1499
zast. pl. 345 55231
ostat.pl. dráha 2 29840
ostat.pl. jiná plocha 189 159713
ostat.pl. manipulační pl. 2 10919
ostat.pl. mez, stráň 21 16087
ostat.pl. neplodná půda 28 17175
ostat.pl. ostat.komunikace 84 71340
ostat.pl. pohřeb. 2 3292
ostat.pl. silnice 8 40116
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16423
ostat.pl. zeleň 10 21191
Celkem KN 1354 2347619
Par. DKM 1354 2347619
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 8
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 106
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 96
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 339
byt.z. byt 55
Celkem JED 55
LV 405
spoluvlastník 580

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2020
S-SK GS 1:2880 1842 21.07.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 01.10.2020 06:14

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička