k.ú.: 777935 - Velhartice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557366 - Velhartice NUTS5 CZ0322557366
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 577 2370254
zahrada 216 133082
ovoc. sad 14 40313
travní p. 571 1423865
lesní poz 111 3248694
vodní pl. nádrž umělá 52 36091
vodní pl. tok přirozený 62 76698
zast. pl. zbořeniště 1 319
zast. pl. 301 103259
ostat.pl. jiná plocha 101 48259
ostat.pl. manipulační pl. 30 29523
ostat.pl. neplodná půda 216 153882
ostat.pl. ostat.komunikace 212 157067
ostat.pl. pohřeb. 3 3486
ostat.pl. silnice 92 140630
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12723
ostat.pl. zeleň 51 28073
Celkem KN 2612 8006218
Par. DKM 2612 8006218
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 181
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 29
Celkem BUD 299
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 29
LV 392
spoluvlastník 684

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2013
KMD 1:1000 18.12.2013
THM-V 1:1000 31.03.1976 18.12.2013 map. intr.
S-SK GS 1:2880 1837 18.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 19.09.2020 05:40

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.