k.ú.: 777919 - Veletiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592803 - Veletiny NUTS5 CZ0722592803
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1715 2837492
vinice 3 538
zahrada 616 251340
ovoc. sad 5 31016
travní p. 1119 1207585
lesní poz 205 1148061
vodní pl. tok přirozený 10 98342
zast. pl. zbořeniště 12 4417
zast. pl. 318 118139
ostat.pl. dráha 3 48851
ostat.pl. jiná plocha 529 215895
ostat.pl. manipulační pl. 70 23772
ostat.pl. neplodná půda 52 13404
ostat.pl. ostat.komunikace 818 181284
ostat.pl. silnice 81 75187
ostat.pl. zeleň 1 173
Celkem KN 5557 6255496
Par. DKM 104 352269
Par. KMD 5453 5903227
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 192
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 297
LV 599
spoluvlastník 1368

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2016
DKM-KPÚ 27.10.2007 1:1000 07.12.2007 *) na části k.ú.
KM-D 1:1000 01.12.2000 22.09.2016
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 15.07.2020 04:12

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.