k.ú.: 777871 - Holubice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 550825 - Holubice NUTS5 CZ0646550825
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6215 - Slavkov u Brna
Pověřený obecní úřad 62151 - Slavkov u Brna

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 931 5428612
zahrada 360 215856
ovoc. sad 82 44340
travní p. 17 35988
vodní pl. nádrž umělá 2 74764
vodní pl. rybník 1 629
vodní pl. tok přirozený 2 25770
vodní pl. tok umělý 18 9187
zast. pl. společný dvůr 5 306
zast. pl. zbořeniště 13 2662
zast. pl. 545 172488
ostat.pl. dráha 16 231081
ostat.pl. dálnice 10 145646
ostat.pl. jiná plocha 186 240905
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 303
ostat.pl. manipulační pl. 33 110988
ostat.pl. neplodná půda 22 27303
ostat.pl. ost.dopravní pl. 213 3569
ostat.pl. ostat.komunikace 264 243571
ostat.pl. pohřeb. 1 2073
ostat.pl. silnice 88 239455
ostat.pl. skládka 3 2834
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 11770
ostat.pl. zeleň 47 116194
Celkem KN 2871 7386294
Par. DKM 2871 7386294
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 229
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 139
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 4
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
Celkem BUD 533
byt.z. byt 57
byt.z. garáž 20
byt.z. j.nebyt 18
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 88
obč.z. garáž 31
obč.z. j.nebyt 80
obč.z. rozest. 34
Celkem JED 329
LV 990
spoluvlastník 1479

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.06.2019 1:1000 06.06.2019 *) v pořadí druhá KPÚ v k.ú. Holubice
DKM 1:1000 19.10.2016
DKM-KPÚ 18.11.2011 1:1000 18.11.2011 *)
THM-V 06.06.2019 1:2000 01.04.1961 *) 06.06.2019 01.04.19611:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824, zavedení THM z r.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 26.09.2020 01:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička