k.ú.: 777803 - Velenovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556751 - Nalžovské Hory NUTS5 CZ0322556751
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1635 4442172
zahrada 286 179915
ovoc. sad 11 40566
travní p. 777 2030500
lesní poz 985 3373656
vodní pl. nádrž přírodní 1 1832
vodní pl. rybník 6 100552
vodní pl. tok přirozený 2 1282
vodní pl. tok umělý 64 18395
vodní pl. zamokřená pl. 5 12185
zast. pl. zbořeniště 2 486
zast. pl. 207 98873
ostat.pl. dobývací prost. 3 15135
ostat.pl. jiná plocha 259 396462
ostat.pl. manipulační pl. 52 51869
ostat.pl. neplodná půda 788 993069
ostat.pl. ostat.komunikace 99 178242
ostat.pl. silnice 17 37079
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1017
Celkem KN 5200 11973287
Par. KMD 5200 11973287
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 130
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 199
LV 342
spoluvlastník 424

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2012
S-SK GS 1:2880 1837 19.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.05.2019 05:24

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.