k.ú.: 777790 - Velenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 530824 - Velenov NUTS5 CZ0641530824
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 357 943379
zahrada 160 87498
ovoc. sad 4 13909
travní p. 420 863557
lesní poz 104 5089607
vodní pl. rybník 2 71570
vodní pl. tok přirozený 4 827
vodní pl. zamokřená pl. 1 2334
zast. pl. zbořeniště 1 7
zast. pl. 396 54010
ostat.pl. jiná plocha 80 171252
ostat.pl. manipulační pl. 15 15252
ostat.pl. neplodná půda 79 50870
ostat.pl. ostat.komunikace 100 84295
ostat.pl. pohřeb. 1 319
ostat.pl. silnice 6 29210
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 32770
Celkem KN 1735 7510666
Par. KMD 1735 7510666
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 23
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 201
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 352
LV 510
spoluvlastník 675

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 23.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička