k.ú.: 777781 - Velenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534871 - Velenka NUTS5 CZ0208534871
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1244
orná půda 428 3953964
zahrada 134 92393
ovoc. sad 22 150625
travní p. mez, stráň 1 3345
travní p. 13 29005
lesní poz 13 258499
vodní pl. nádrž umělá 8 7623
vodní pl. tok přirozený 3 18138
vodní pl. tok umělý 27 21818
zast. pl. 191 79181
ostat.pl. dálnice 3 143491
ostat.pl. jiná plocha 39 36875
ostat.pl. manipulační pl. 13 9907
ostat.pl. neplodná půda 7 17080
ostat.pl. ostat.komunikace 104 92242
ostat.pl. pohřeb. 1 642
ostat.pl. silnice 7 62803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2417
ostat.pl. zeleň 2 2658
Celkem KN 1019 4983950
Par. KMD 1019 4983950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 135
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 3
Celkem BUD 189
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 279
spoluvlastník 392

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2013
THM-V 1:2000 01.05.1975 18.04.2013 01.05.1975
S-SK GS 1:2880 1841 30.04.1975 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 02.06.2020 17:17

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.