k.ú.: 777781 - Velenka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 534871 - Velenka NUTS5 CZ0208534871
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21182 - Sadská

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 157
orná půda 468 3878612
zahrada 133 82685
ovoc. sad 37 236506
travní p. 16 32350
lesní poz 13 258499
vodní pl. nádrž umělá 8 7623
vodní pl. tok přirozený 3 18138
vodní pl. tok umělý 27 21818
zast. pl. zbořeniště 3 834
zast. pl. 190 81559
ostat.pl. dálnice 3 143491
ostat.pl. jiná plocha 31 32965
ostat.pl. manipulační pl. 15 9907
ostat.pl. neplodná půda 7 17080
ostat.pl. ostat.komunikace 116 92242
ostat.pl. pohřeb. 1 642
ostat.pl. silnice 8 62803
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3381
ostat.pl. zeleň 2 2658
Celkem KN 1086 4983950
Par. KMD 1086 4983950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 5
Celkem BUD 188
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 279
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.04.2013
THM-V 1:2000 01.05.1975 18.04.2013 01.05.1975
S-SK GS 1:2880 1841 30.04.1975 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 22:59

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.