k.ú.: 777765 - Velenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 536083 - Velenice NUTS5 CZ0208536083
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 998 7309675
zahrada 134 130616
ovoc. sad 1 28475
travní p. 20 80017
vodní pl. nádrž umělá 2 1094
vodní pl. tok přirozený 34 16886
vodní pl. tok umělý 44 28318
zast. pl. společný dvůr 3 3213
zast. pl. zbořeniště 4 919
zast. pl. 186 113618
ostat.pl. jiná plocha 27 23759
ostat.pl. manipulační pl. 21 59820
ostat.pl. neplodná půda 3 3221
ostat.pl. ostat.komunikace 57 111400
ostat.pl. pohřeb. 1 1957
ostat.pl. silnice 52 101249
ostat.pl. zeleň 6 4167
Celkem KN 1593 8018404
Par. DKM 53 264982
Par. KMD 1540 7753422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 75
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 180
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 11
LV 334
spoluvlastník 602

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
KMD 1:1000 24.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 16.07.2019 12:39

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.