k.ú.: 777765 - Velenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 536083 - Velenice NUTS5 CZ0208536083
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2119 - Poděbrady
Pověřený obecní úřad 21191 - Městec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 994 7292894
zahrada 135 129578
ovoc. sad 1 28475
travní p. 25 86247
vodní pl. nádrž umělá 2 1094
vodní pl. tok přirozený 34 16886
vodní pl. tok umělý 44 28318
zast. pl. společný dvůr 3 3213
zast. pl. zbořeniště 4 919
zast. pl. 188 113945
ostat.pl. jiná plocha 30 26186
ostat.pl. manipulační pl. 22 58691
ostat.pl. neplodná půda 3 3221
ostat.pl. ostat.komunikace 60 111220
ostat.pl. pohřeb. 1 1957
ostat.pl. silnice 55 101249
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9067
ostat.pl. zeleň 7 5345
Celkem KN 1610 8018505
Par. DKM 53 264982
Par. KMD 1557 7753523
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 76
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 8
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 11
LV 329
spoluvlastník 595

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.03.2016 1:1000 22.03.2016 *)
KMD 1:1000 24.11.2015
S-SK GS 1:2880 1842 24.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 26.09.2020 17:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička