k.ú.: 777676 - Velehrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592790 - Velehrad NUTS5 CZ0722592790
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 645 2829602
vinice 116 267324
zahrada 534 419365
ovoc. sad 8 74597
travní p. 174 375256
lesní poz les(ne hospodář) 2 9147
lesní poz 187 17387502
vodní pl. nádrž umělá 8 38093
vodní pl. rybník 2 25877
vodní pl. tok přirozený 16 56536
zast. pl. zbořeniště 17 2491
zast. pl. 460 154137
ostat.pl. jiná plocha 144 105023
ostat.pl. manipulační pl. 8 4527
ostat.pl. neplodná půda 34 43811
ostat.pl. ostat.komunikace 187 295959
ostat.pl. pohřeb. 2 6340
ostat.pl. silnice 11 55843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11655
ostat.pl. zeleň 14 89330
Celkem KN 2577 22252415
Par. DKM 2577 22252415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 284
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 31
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 13
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 451
byt.z. byt 48
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 55
LV 794
spoluvlastník 1848

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.1998 KÚ Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 07.09.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 14.07.2020 08:17

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.