k.ú.: 777676 - Velehrad - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592790 - Velehrad NUTS5 CZ0722592790
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72071 - Staré Město

Statistické údaje (stav ke dni: 15.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 664 2853650
vinice 111 267910
zahrada 512 395012
ovoc. sad 10 74597
travní p. 180 375790
lesní poz les(ne hospodář) 2 9147
lesní poz 188 17386080
vodní pl. nádrž umělá 8 38093
vodní pl. rybník 4 25877
vodní pl. tok přirozený 16 56536
zast. pl. společný dvůr 1 295
zast. pl. zbořeniště 30 3193
zast. pl. 456 153882
ostat.pl. jiná plocha 117 101961
ostat.pl. manipulační pl. 8 4527
ostat.pl. neplodná půda 38 44766
ostat.pl. ostat.komunikace 200 306852
ostat.pl. pohřeb. 2 6340
ostat.pl. silnice 8 46240
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 12332
ostat.pl. zeleň 14 89330
Celkem KN 2581 22252410
Par. DKM 2581 22252410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 169
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 5
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 120
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. les.hosp 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 31
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 447
byt.z. byt 48
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 55
LV 792
spoluvlastník 1840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.09.1998 KÚ Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 07.09.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 16.12.2019 02:56

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.