k.ú.: 777617 - Dvakačovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 504955 - Dvakačovice NUTS5 CZ0531504955
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 2539654
zahrada 114 67622
ovoc. sad 14 51993
travní p. 6 8878
lesní poz 15 668609
vodní pl. tok přirozený 10 15425
vodní pl. tok umělý 1 1704
zast. pl. 118 60975
ostat.pl. jiná plocha 61 60638
ostat.pl. manipulační pl. 5 10648
ostat.pl. neplodná půda 10 7619
ostat.pl. ostat.komunikace 47 71039
ostat.pl. pohřeb. 2 2656
ostat.pl. silnice 14 55312
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9267
ostat.pl. zeleň 3 132
Celkem KN 672 3632171
Par. DKM 287 2604213
Par. KMD 385 1027958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 57
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 115
LV 192
spoluvlastník 270

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 15.12.2014
S-SK GS 1:2880 1839 09.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.09.2020 23:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.