k.ú.: 777609 - Vejvanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 560227 - Vejvanov NUTS5 CZ0326560227
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 492 2649952
zahrada 142 119750
travní p. 354 755266
lesní poz les s budovou 1 93
lesní poz les(ne hospodář) 32 2048439
lesní poz 30 1672128
vodní pl. nádrž umělá 4 15764
vodní pl. rybník 9 22159
vodní pl. tok přirozený 33 4154
vodní pl. tok umělý 38 10281
vodní pl. zamokřená pl. 7 11645
zast. pl. zbořeniště 1 183
zast. pl. 181 78366
ostat.pl. jiná plocha 69 34192
ostat.pl. manipulační pl. 32 94253
ostat.pl. neplodná půda 122 196287
ostat.pl. ostat.komunikace 89 67037
ostat.pl. silnice 6 72397
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 349
ostat.pl. zeleň 12 4911
Celkem KN 1655 7857606
Par. DKM 1655 7857606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 109
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 174
byt.z. byt 4
byt.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 211
spoluvlastník 312

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.11.2014
THM-V 1:2000 21.05.1966 19.11.2014
S-SK GS 1:2880 1839 21.05.1966


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.09.2020 16:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička