k.ú.: 777544 - Věchnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596965 - Věchnov NUTS5 CZ0635596965
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 4144282
zahrada 204 100133
ovoc. sad 1 3054
travní p. 217 652412
lesní poz školka 1 6664
lesní poz 218 1453777
vodní pl. nádrž umělá 5 3374
vodní pl. rybník 1 5016
vodní pl. tok přirozený 3 633
vodní pl. tok umělý 6 5272
zast. pl. zbořeniště 6 923
zast. pl. 189 58623
ostat.pl. jiná plocha 140 85659
ostat.pl. manipulační pl. 15 49427
ostat.pl. neplodná půda 74 68774
ostat.pl. ostat.komunikace 155 136578
ostat.pl. silnice 62 41884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5238
ostat.pl. zeleň 5 379
Celkem KN 1734 6822102
Par. KMD 1734 6822102
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 99
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 21
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 184
obč.z. byt 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 2
LV 281
spoluvlastník 445

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.09.2020 17:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička