k.ú.: 777544 - Věchnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596965 - Věchnov NUTS5 CZ0635596965
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 4144447
zahrada 204 100133
ovoc. sad 1 3054
travní p. 216 649886
lesní poz školka 1 6664
lesní poz 218 1453777
vodní pl. nádrž umělá 5 4648
vodní pl. rybník 1 5016
vodní pl. tok přirozený 3 633
vodní pl. tok umělý 6 5272
zast. pl. zbořeniště 6 923
zast. pl. 185 57905
ostat.pl. jiná plocha 137 84560
ostat.pl. manipulační pl. 15 49427
ostat.pl. neplodná půda 75 71559
ostat.pl. ostat.komunikace 155 136578
ostat.pl. silnice 62 41884
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5238
ostat.pl. zeleň 5 379
Celkem KN 1727 6821983
Par. KMD 1727 6821983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 98
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 21
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 181
obč.z. byt 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 2
LV 282
spoluvlastník 442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.07.2019 21:05

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.