k.ú.: 777510 - Vědomice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565831 - Vědomice NUTS5 CZ0423565831
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 471 1713659
chmelnice 26 262481
zahrada 270 162611
ovoc. sad 3 4850
travní p. 4 17327
lesní poz 77 2133524
vodní pl. nádrž přírodní 1 1957
vodní pl. nádrž umělá 2 40309
vodní pl. tok přirozený 13 396887
vodní pl. tok umělý 3 2099
vodní pl. zamokřená pl. 2 1605
zast. pl. společný dvůr 15 1991
zast. pl. zbořeniště 14 3901
zast. pl. 622 144406
ostat.pl. jiná plocha 105 122597
ostat.pl. manipulační pl. 53 61861
ostat.pl. neplodná půda 51 87898
ostat.pl. ostat.komunikace 134 126631
ostat.pl. silnice 21 68457
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 84340
ostat.pl. zeleň 22 28743
Celkem KN 1922 5468134
Par. DKM 747 4893397
Par. KMD 1175 574737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 15
č.p. rod.dům 355
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 7
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 34
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 58
bez čp/če jiná st. 70
bez čp/če les.hosp 9
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 598
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 562
spoluvlastník 720

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2013
DKM-KPÚ 20.12.2002 1:1000 06.05.2003 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 27.11.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 30.09.2020 05:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička