k.ú.: 777480 - Věcov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596957 - Věcov NUTS5 CZ0635596957
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1743385
zahrada 141 75664
travní p. 260 1322868
lesní poz 95 550625
vodní pl. nádrž umělá 5 12506
vodní pl. tok přirozený 16 8850
zast. pl. společný dvůr 1 58
zast. pl. zbořeniště 5 1460
zast. pl. 133 40548
ostat.pl. jiná plocha 133 110953
ostat.pl. manipulační pl. 26 45388
ostat.pl. neplodná půda 163 106181
ostat.pl. ostat.komunikace 127 79533
ostat.pl. silnice 29 46821
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7790
ostat.pl. zeleň 1 160
Celkem KN 1301 4152790
Par. KMD 1301 4152790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
Celkem BUD 126
LV 164
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 03:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.