k.ú.: 777471 - Roženecké Paseky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596957 - Věcov NUTS5 CZ0635596957
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 58 331869
zahrada 146 84657
travní p. 215 994846
lesní poz 28 177923
zast. pl. zbořeniště 5 1239
zast. pl. 58 17963
ostat.pl. jiná plocha 67 113307
ostat.pl. manipulační pl. 1 5839
ostat.pl. neplodná půda 66 29045
ostat.pl. ostat.komunikace 82 25783
ostat.pl. silnice 46 24951
Celkem KN 772 1807422
Par. KMD 772 1807422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 56
LV 79
spoluvlastník 105

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 29.09.2020 17:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička