k.ú.: 777447 - Jimramovské Pavlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596957 - Věcov NUTS5 CZ0635596957
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 1237276
zahrada 96 54345
ovoc. sad 1 5382
travní p. 213 1292406
lesní poz 108 589616
vodní pl. nádrž umělá 1 2248
vodní pl. tok přirozený 6 3818
zast. pl. zbořeniště 7 1117
zast. pl. 77 28412
ostat.pl. jiná plocha 58 44043
ostat.pl. manipulační pl. 9 14462
ostat.pl. neplodná půda 87 97469
ostat.pl. ostat.komunikace 67 57295
ostat.pl. silnice 38 43975
ostat.pl. skládka 4 1807
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3661
Celkem KN 908 3477332
Par. KMD 908 3477332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 41
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 76
LV 119
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2019 19:03

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.