k.ú.: 777447 - Jimramovské Pavlovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596957 - Věcov NUTS5 CZ0635596957
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 1237276
zahrada 96 54345
ovoc. sad 1 5382
travní p. 213 1295423
lesní poz 111 599434
vodní pl. nádrž umělá 1 2248
vodní pl. tok přirozený 6 3818
zast. pl. zbořeniště 7 1117
zast. pl. 78 28546
ostat.pl. jiná plocha 54 31074
ostat.pl. manipulační pl. 9 14462
ostat.pl. neplodná půda 87 97469
ostat.pl. ostat.komunikace 67 57295
ostat.pl. silnice 38 43975
ostat.pl. skládka 4 1807
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3661
Celkem KN 908 3477332
Par. KMD 908 3477332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 77
LV 118
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 21.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 13:57

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.