k.ú.: 777404 - Návary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 547212 - Staré Město pod Landštejnem NUTS5 CZ0313547212
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 2807
zahrada 28 12716
travní p. 297 1473590
lesní poz 52 769605
vodní pl. rybník 7 29383
vodní pl. tok umělý 2 1483
vodní pl. zamokřená pl. 2 863
zast. pl. zbořeniště 2 611
zast. pl. 22 11484
ostat.pl. jiná plocha 13 8104
ostat.pl. manipulační pl. 8 10469
ostat.pl. neplodná půda 44 44968
ostat.pl. ostat.komunikace 23 30451
ostat.pl. silnice 3 17016
Celkem KN 504 2413550
Par. KMD 504 2413550
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 21
LV 36
spoluvlastník 46

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.04.2009
S-SK GS 1:2880 1900 10.04.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 23.09.2020 14:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička