k.ú.: 777366 - Příkrakov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572462 - Včelákov NUTS5 CZ0531572462
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 204977
zahrada 179 99242
ovoc. sad 3 12048
travní p. 536 1784385
lesní poz 61 289001
vodní pl. nádrž umělá 7 7192
vodní pl. tok přirozený 5 5787
zast. pl. společný dvůr 2 140
zast. pl. zbořeniště 1 21
zast. pl. 121 42844
ostat.pl. jiná plocha 19 3333
ostat.pl. manipulační pl. 6 6733
ostat.pl. neplodná půda 40 23666
ostat.pl. ostat.komunikace 73 61172
ostat.pl. silnice 10 27932
Celkem KN 1120 2568473
Par. KMD 1120 2568473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 54
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 117
LV 144
spoluvlastník 182

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2014
S-SK GS 1:2880 1839 19.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 22:53

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.