k.ú.: 777366 - Příkrakov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572462 - Včelákov NUTS5 CZ0531572462
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 204977
zahrada 179 99338
ovoc. sad 3 12048
travní p. 536 1784385
lesní poz 61 289001
vodní pl. nádrž umělá 7 7192
vodní pl. tok přirozený 5 5787
zast. pl. zbořeniště 1 21
zast. pl. 123 42888
ostat.pl. jiná plocha 19 3333
ostat.pl. manipulační pl. 6 6733
ostat.pl. neplodná půda 40 23666
ostat.pl. ostat.komunikace 73 61172
ostat.pl. silnice 10 27932
Celkem KN 1120 2568473
Par. KMD 1120 2568473
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 6
Celkem BUD 118
LV 147
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2014
S-SK GS 1:2880 1839 19.11.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 08:10

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.