k.ú.: 777358 - Babákov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572462 - Včelákov NUTS5 CZ0531572462
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 168551
zahrada 54 35830
ovoc. sad 2 13424
travní p. 96 265037
lesní poz 23 4295061
vodní pl. nádrž přírodní 1 422
vodní pl. nádrž umělá 2 3722
vodní pl. tok přirozený 1 546
vodní pl. zamokřená pl. 1 56
zast. pl. společný dvůr 4 1965
zast. pl. zbořeniště 3 333
zast. pl. 46 14065
ostat.pl. jiná plocha 41 78906
ostat.pl. manipulační pl. 2 1093
ostat.pl. neplodná půda 9 4335
ostat.pl. ostat.komunikace 34 51067
ostat.pl. silnice 1 2225
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1632
Celkem KN 361 4938270
Par. KMD 361 4938270
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 36
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 46
LV 70
spoluvlastník 92

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2010
KM-D 02.04.2002 15.12.2010
S-SK GS 1:2880 1839 02.04.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 00:35

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.