k.ú.: 777307 - Vážany u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593656 - Vážany NUTS5 CZ0646593656
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 650 4295613
zahrada 291 181786
ovoc. sad 11 12577
travní p. 40 79762
lesní poz 11 167035
vodní pl. tok přirozený 6 36610
zast. pl. zbořeniště 12 1465
zast. pl. 264 79584
ostat.pl. dráha 1 235
ostat.pl. jiná plocha 57 25107
ostat.pl. manipulační pl. 60 51729
ostat.pl. neplodná půda 49 231878
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 140
ostat.pl. ostat.komunikace 69 223419
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1302
ostat.pl. zeleň 9 53242
Celkem KN 1532 5441484
Par. DKM 923 5151765
Par. KMD 609 289719
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 107
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 98
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 23
Celkem BUD 261
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 397
spoluvlastník 787

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.05.2012
KMD 1:1000 22.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 02.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.09.2020 11:02

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.