k.ú.: 777293 - Vážany u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592781 - Vážany NUTS5 CZ0722592781
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 934 2424587
vinice 108 223541
zahrada 164 148954
ovoc. sad 3 67094
travní p. 188 86581
lesní poz 63 260239
vodní pl. nádrž umělá 3 6201
vodní pl. tok přirozený 19 14984
vodní pl. tok umělý 2 6861
zast. pl. zbořeniště 31 4255
zast. pl. 257 82602
ostat.pl. jiná plocha 105 30979
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 326
ostat.pl. manipulační pl. 64 40055
ostat.pl. neplodná půda 99 162901
ostat.pl. ostat.komunikace 89 122250
ostat.pl. pohřeb. 2 6544
ostat.pl. silnice 32 28137
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 7142
ostat.pl. zeleň 8 13382
Celkem KN 2188 3737615
Par. DKM 1415 3277292
Par. KMD 773 460323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 236
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 409
spoluvlastník 544

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
DKM-KPÚ 29.05.2012 1:1000 29.05.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 26.03.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.07.2020 20:37

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.