k.ú.: 777293 - Vážany u Uherského Hradiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592781 - Vážany NUTS5 CZ0722592781
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 934 2424587
vinice 108 223541
zahrada 163 148769
ovoc. sad 3 67094
travní p. 188 86581
lesní poz 63 260239
vodní pl. nádrž umělá 3 6201
vodní pl. tok přirozený 19 14984
vodní pl. tok umělý 2 6861
zast. pl. zbořeniště 31 4255
zast. pl. 258 82538
ostat.pl. jiná plocha 105 30979
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 326
ostat.pl. manipulační pl. 64 40055
ostat.pl. neplodná půda 99 162901
ostat.pl. ostat.komunikace 89 122250
ostat.pl. pohřeb. 2 6544
ostat.pl. silnice 32 28137
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 7142
ostat.pl. zeleň 8 13382
Celkem KN 2188 3737366
Par. DKM 1415 3277292
Par. KMD 773 460074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 67
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
Celkem BUD 237
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 405
spoluvlastník 542

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.03.2013
DKM-KPÚ 29.05.2012 1:1000 29.05.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 26.03.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 11.12.2019 02:21

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.