k.ú.: 777269 - Vavřinec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582603 - Vavřinec NUTS5 CZ0641582603
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 199 1390123
zahrada 206 160334
ovoc. sad 5 8810
travní p. 116 544003
lesní poz 10 415299
vodní pl. nádrž přírodní 1 2226
vodní pl. nádrž umělá 1 642
vodní pl. tok přirozený 1 141
zast. pl. zbořeniště 3 299
zast. pl. 183 41134
ostat.pl. jiná plocha 52 22397
ostat.pl. manipulační pl. 19 11291
ostat.pl. neplodná půda 65 233648
ostat.pl. ostat.komunikace 79 82728
ostat.pl. silnice 12 30646
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7816
ostat.pl. zeleň 6 3224
Celkem KN 961 2954761
Par. DKM 418 2727989
Par. KMD 543 226772
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 136
č.p. tech.vyb 1
č.e. garáž 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 181
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 301
spoluvlastník 414

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011
DKM-KPÚ 20.12.2005 1:1000 20.12.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 27.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 26.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička