k.ú.: 777251 - Suchdol v Moravském krasu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582603 - Vavřinec NUTS5 CZ0641582603
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 1143877
zahrada 141 99834
ovoc. sad 7 10509
travní p. 118 525750
lesní poz 35 3051528
vodní pl. nádrž umělá 3 5605
vodní pl. tok přirozený 8 25836
vodní pl. zamokřená pl. 2 945
zast. pl. zbořeniště 4 686
zast. pl. 123 30424
ostat.pl. jiná plocha 59 80187
ostat.pl. manipulační pl. 7 3536
ostat.pl. neplodná půda 31 105985
ostat.pl. ostat.komunikace 110 137092
ostat.pl. silnice 8 64308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 288
Celkem KN 873 5286390
Par. DKM 515 5116697
Par. KMD 358 169693
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 49
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 2
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 9
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 119
LV 232
spoluvlastník 315

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2011 V k.ú. zbývá 5 parcel v analogové mapě. Řeší se geometrickým plánem.
DKM-KPÚ 29.07.2010 1:1000 29.07.2010 *)
S-SK ŠS 1826 27.09.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.09.2020 11:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.