k.ú.: 777200 - Chmeliště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534528 - Vavřinec NUTS5 CZ0205534528
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 121 1628687
zahrada 90 51474
ovoc. sad 2 5330
travní p. 90 299720
lesní poz 2 26731
vodní pl. rybník 1 53599
vodní pl. tok přirozený 26 25402
vodní pl. tok umělý 8 4095
vodní pl. zamokřená pl. 4 6409
zast. pl. společný dvůr 4 9103
zast. pl. zbořeniště 2 888
zast. pl. 157 95672
ostat.pl. dráha 4 23646
ostat.pl. jiná plocha 77 223138
ostat.pl. manipulační pl. 9 11071
ostat.pl. neplodná půda 28 52981
ostat.pl. ostat.komunikace 34 35166
ostat.pl. silnice 9 41686
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 8074
ostat.pl. zamokřená pl. 7 23465
ostat.pl. zeleň 3 2293
Celkem KN 684 2628630
Par. DKM 237 2098601
Par. KMD 447 530029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 66
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 155
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 227
spoluvlastník 300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2017 intravilán
DKM-KPÚ 10.11.2017 1:1000 22.11.2017 *)
DKM-KPÚ 1:1000 22.11.2017 na části k.ú. - KPÚ
S-SK GS 1:2880 1841 27.11.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 21.08.2019 16:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.