k.ú.: 776971 - Varnsdorf - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562882 - Varnsdorf NUTS5 CZ0421562882
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 560048
zahrada skleník-pařeniš. 4 597
zahrada 3125 2373324
ovoc. sad 1 1278
travní p. 1606 5289507
lesní poz 114 3758605
vodní pl. nádrž umělá 21 136616
vodní pl. rybník 1 20162
vodní pl. tok přirozený 55 145085
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 144
zast. pl. společný dvůr 90 48817
zast. pl. zbořeniště 415 130722
zast. pl. 4356 1289861
ostat.pl. dobývací prost. 52 109006
ostat.pl. dráha 13 168922
ostat.pl. jiná plocha 557 595841
ostat.pl. manipulační pl. 282 667395
ostat.pl. neplodná půda 44 145668
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 9678
ostat.pl. ostat.komunikace 874 961724
ostat.pl. pohřeb. 4 39976
ostat.pl. silnice 44 195131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 133031
ostat.pl. zeleň 153 280784
Celkem KN 12181 17061922
Par. DKM 12181 17061922
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 119
č.p. doprava 8
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 58
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 152
č.p. rod.dům 2326
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 15
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 53
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 970
bez čp/če jiná st. 202
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 32
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 111
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 25
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4279
byt.z. byt 2418
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2432
LV 5219
spoluvlastník 7834

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2004
ZMVM 1:1000 01.11.1981 05.04.2004 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 01.11.1981 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:21

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.