k.ú.: 776971 - Varnsdorf - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562882 - Varnsdorf NUTS5 CZ0421562882
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4215 - Varnsdorf
Pověřený obecní úřad 42151 - Varnsdorf

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 560048
zahrada skleník-pařeniš. 4 597
zahrada 3125 2373513
ovoc. sad 1 1278
travní p. 1602 5289513
lesní poz 114 3758605
vodní pl. nádrž umělá 21 136616
vodní pl. rybník 1 20162
vodní pl. tok přirozený 55 145085
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 144
zast. pl. společný dvůr 90 48817
zast. pl. zbořeniště 414 129942
zast. pl. 4351 1290264
ostat.pl. dobývací prost. 52 109006
ostat.pl. dráha 13 168922
ostat.pl. jiná plocha 557 596024
ostat.pl. manipulační pl. 282 667395
ostat.pl. neplodná půda 44 145668
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 9678
ostat.pl. ostat.komunikace 873 961724
ostat.pl. pohřeb. 4 39976
ostat.pl. silnice 44 195131
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 47 133031
ostat.pl. zeleň 153 280784
Celkem KN 12170 17061923
Par. DKM 12170 17061923
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. byt.dům 117
č.p. doprava 8
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 58
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 151
č.p. rod.dům 2329
č.p. rod.rekr 1
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 15
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 53
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 969
bez čp/če jiná st. 198
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 33
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 111
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 61
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 25
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 4275
byt.z. byt 2420
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 2430
LV 5214
spoluvlastník 7840

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.04.2004
ZMVM 1:1000 01.11.1981 05.04.2004 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 01.11.1981 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 20.03.2019 00:48

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".