k.ú.: 776963 - Vápovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 588105 - Vápovice NUTS5 CZ0632588105
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6112 - Telč
Pověřený obecní úřad 61121 - Telč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 996398
zahrada 49 29980
travní p. 107 222775
lesní poz 106 526270
vodní pl. rybník 4 30002
vodní pl. tok přirozený 6 7867
vodní pl. zamokřená pl. 1 594
zast. pl. zbořeniště 2 427
zast. pl. 46 17290
ostat.pl. jiná plocha 74 58392
ostat.pl. manipulační pl. 2 544
ostat.pl. neplodná půda 31 51291
ostat.pl. ostat.komunikace 41 40055
ostat.pl. silnice 2 7983
Celkem KN 706 1989868
Par. KMD 706 1989868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 41
LV 81
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.06.2016
KM-D 1:2000 01.06.2000 22.06.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 26.09.2020 18:18

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička