k.ú.: 776947 - Vápenný Podol - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572454 - Vápenný Podol NUTS5 CZ0531572454
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 94 645750
zahrada 188 104335
ovoc. sad 6 30025
travní p. 209 910046
lesní poz 76 2089869
vodní pl. tok přirozený 1 529
vodní pl. zamokřená pl. 1 598
zast. pl. 172 57597
ostat.pl. dobývací prost. 71 252001
ostat.pl. dráha 3 58660
ostat.pl. jiná plocha 82 96037
ostat.pl. manipulační pl. 34 72154
ostat.pl. neplodná půda 59 71204
ostat.pl. ostat.komunikace 90 98629
ostat.pl. pohřeb. 1 1647
ostat.pl. silnice 13 67789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12092
Celkem KN 1103 4568962
Par. KMD 1103 4568962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 78
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
Celkem BUD 171
LV 203
spoluvlastník 281

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.09.2011
S-SK GS 1:2880 1839 13.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 16:38

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.