k.ú.: 776904 - Vápenná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541249 - Vápenná NUTS5 CZ0711541249
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 2624462
zahrada 677 351707
ovoc. sad 1 16566
travní p. 612 2960776
lesní poz 740 28726886
vodní pl. nádrž umělá 1 4563
vodní pl. tok přirozený 48 102171
vodní pl. tok umělý 32 13210
vodní pl. zamokřená pl. 5 4714
zast. pl. společný dvůr 20 5378
zast. pl. zbořeniště 189 56300
zast. pl. 584 143959
ostat.pl. dobývací prost. 23 351486
ostat.pl. dráha 17 166186
ostat.pl. jiná plocha 682 651926
ostat.pl. manipulační pl. 59 85115
ostat.pl. neplodná půda 160 119715
ostat.pl. ostat.komunikace 387 359624
ostat.pl. pohřeb. 5 6333
ostat.pl. silnice 2 10741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9849
ostat.pl. zeleň 9 17194
Celkem KN 4720 36788861
Par. KMD 4720 36788861
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 329
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 70
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 35
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 2
Celkem BUD 573
byt.z. byt 168
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 173
LV 655
spoluvlastník 980

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 21.05.2019 07:39

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.