k.ú.: 776904 - Vápenná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jeseník email: kp.jesenik@cuzk.cz
Husova 1/10, 79001 Jeseník telefon: 584458175 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3811 - Jeseník NUTS4 CZ0711
Obec 541249 - Vápenná NUTS5 CZ0711541249
Pracoviště 811 - Jeseník

Obec s rozšířenou působností 7102 - Jeseník
Pověřený obecní úřad 71021 - Javorník

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 2624462
zahrada 679 351584
ovoc. sad 1 16566
travní p. 610 2932776
lesní poz 754 28764979
vodní pl. nádrž umělá 1 4563
vodní pl. tok přirozený 47 101887
vodní pl. tok umělý 32 13210
vodní pl. zamokřená pl. 5 4714
zast. pl. společný dvůr 20 5378
zast. pl. zbořeniště 192 56953
zast. pl. 584 143481
ostat.pl. dobývací prost. 23 351486
ostat.pl. dráha 19 166186
ostat.pl. jiná plocha 675 645428
ostat.pl. manipulační pl. 59 85115
ostat.pl. neplodná půda 157 116751
ostat.pl. ostat.komunikace 387 359225
ostat.pl. pohřeb. 5 6333
ostat.pl. silnice 2 10741
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 9849
ostat.pl. zeleň 9 17194
Celkem KN 4728 36788861
Par. DKM 2 387
Par. KMD 4726 36788474
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 329
č.p. shromaž. 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 71
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 35
bez čp/če zem.stav 34
rozestav. 2
Celkem BUD 574
byt.z. byt 168
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
Celkem JED 173
LV 651
spoluvlastník 948

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK ŠS 1:2880 1836 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jeseník.

vypočteno: 01.06.2020 19:35

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.